11 മേയ് 2005

വി.കെ.എന്‍

ഏവൂരാന്റെ "ഒരു വൈകുന്നേരം" വായിച്ചപ്പോളാണ്‌ ഇതോര്‍മ്മ വന്നത്‌. ഇപ്പോ എന്തുതോന്നിയാലും ബ്ലോഗ്ഗിക്കുന്നകാലമാണല്ലൊ.

ഏട്ടന്‍:അനിയാ,
അനിയന്‍:ഏന്താ ഏട്ടാ
ഏട്ടന്‍:ശ്രദ്ധിച്ചു നടക്കൂ, ദാ, ഇവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട്‌
അനിയന്‍:ഏട്ടാ, ഞാനവിടെ എത്തി!!!

1 അഭിപ്രായം:

viswaprabha വിശ്വപ്രഭ പറഞ്ഞു...

sunil,
Can you change your archive frequency to 'Monthly' instead of weekly?

It is cumbersome to keep clicking archives for old posts every time while crawling for progress of comments!

I do spend quite a lot of time watching comments....

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...