16 മേയ് 2005

ദയവായി സംഭാവന ചെയ്യുക

പുതിയ ബ്ലൊഗ്ഗേഴ്സ്‌ ശബ്ദതാരാവലി വരുന്നു
നിങ്ങളുടെ ഭാവനകള്‍ കമ്മന്റ്‌ലയിനിലൂടെ ചേര്‍ക്കുവാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ബൂലോകം

ബൂലോകചുരുള്‍

ബ്ലോഗ്ഗര്‍
വകഭേദം:-
ബ്ലോഗന്മാര്‍,ബ്ലോഗിനികള്‍,ബ്ലോഗരേ
ബ്ലോഗ്ഗുഭാവന

ബ്ലോഗ്ഗിച്ചു

ബ്ലോഗ്ഗീശ്വരന്‍

ഇനിയും വരട്ടെ...കമന്റിലൂടെ ആഡ്ഡ്‌ ചെയ്യുക

സു-വിന്റെ ഉപമകള്‍ ഒന്നു ശേഖരിക്കണം

"ജാഥയ്ക്കു പോയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെപ്പോലെ തിരിച്ചുവന്ന"ചേട്ടനെ എങ്ങനെ മറക്കും?

"ലോറികേറിയ തവളകളെപ്പോലെ" ഇതു സിബുവിന്റേതാണ്‌

വരട്ടെ വരട്ടെ അങ്ങിനെ.. നമുക്കും ഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കാം

നഞ്ഞെന്തിനു നാനാഴി? നാം വിരലിലെണ്ണാവുന്നവരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭാഷ വളരുന്നു

നല്ലൊരു "മാഷെ" കിട്ടിയാല്‍ അങ്ങിനെയാണ്‌. ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ നമ്മളെ നേരായവഴിയില്‍ നയിക്കും.

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

viswaprabha വിശ്വപ്രഭ പറഞ്ഞു...

ബൂലോകം

ബൂലോകചുരുള്‍

ബ്ലോഗ്ഗര്‍
വകഭേദം:-
ബ്ലോഗന്മാര്‍,ബ്ലോഗിണികള്‍,ബ്ലോഗരേ

ബ്ലോഗ്ഗിച്ചു

ബ്ലോഗ്ഗീശ്വരന്‍

ഇനിയും വരട്ടെ...കമന്റിലൂടെ ആഡ്ഡ്‌ ചെയ്യുക

സു-വിന്റെ ഉപമകള്‍ ഒന്നു ശേഖരിക്കണം

"ജാഥയ്ക്കു പോയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെപ്പോലെ തിരിച്ചുവന്ന"ചേട്ടനെ എങ്ങനെ മറക്കും?

"ലോറികേറിയ തവളകളെപ്പോലെ" ഇതു സിബുവിന്റേതാണ്‌

വരട്ടെ വരട്ടെ അങ്ങിനെ.. നമുക്കും ഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കാം

നഞ്ഞെന്തിനു നാനാഴി? നാം വിരലിലെണ്ണാവുന്നവരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭാഷ വളരുന്നു

നല്ലൊരു "മാഷെ" കിട്ടിയാല്‍ അങ്ങിനെയാണ്‌. ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ നമ്മളെ നേരായവഴിയില്‍ നയിക്കും.

വരമൊഴിയാണോ അതോ IE 6.0 ആണോ അതുമല്ല XP ആണോ കുഴപ്പക്കാരന്‍ എന്നറിയില്ല. വരമൊഴിയില്‍നിന്നും UTF-8 export ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നില്ല്യ. ഹാങ്ങ്‌ ആവുന്നു. അതിനാല്‍ ഇങ്ങനെ വധിയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. വല്ലവരും UTF-8 convert ചെയ്തു തന്നാല്‍ അപ്പൊ ഇതു മാറ്റി അതാക്കാം.

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

mashe itottum sheriyallatto.
Su.

viswaprabha വിശ്വപ്രഭ പറഞ്ഞു...

When Varamozhi seems to be hanging while trying to UTF-8Export,

Please try the following:

Do not try to export LONG chunks of text. Typically more than a screenful of text often seems to cause hanging while UTFExport. I do not know if this is a definite cause, but it does seems so.


Once if it has already hanged,
Close Varamozhi window, anyway. You will lose all that was typed so far.
(To avoid that, make it a habbit to save the english text onto your disk, before conversion step! Normally, always save the manglish text and archive it for any eventuality int the future...!!!)

Also close the red icon DOS Window if it is still running.

Again, press Control Alt Delete to open the Taskmanager Window and end any varamozhi-related processes (like lamvi.exe etc.) if they are still running...
Alternately restart windows!

Clearing the TEMP files in windows may also help!

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Thanks Viswam
-S-

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/msid-1112368,curpg-1.cms

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...