21 ജൂൺ 2005

അലമലം ബഹുവാചാ...

അലമലം ബഹുവാചാ,
ഫലമെന്തൂ ക്ഷുഥയാലേ,
വലയുന്നൂ...

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...
ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.
അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

If you feel realy hungry, go and eat something Sunil. If you are hungry in your mind...
Kannan

Kalesh Kumar പറഞ്ഞു...

ന്നുവെച്ചാലെന്താ സുനിലേ???

സു | Su പറഞ്ഞു...

എന്താ ഇതു?

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

viSanniTTuvayya, ingane vartthamaanam paRanjirunnathu mathi. (vartthamaanam nirtthi viSappakataanuLLa vazhi nOkkaam ennu vyamgyam. "thava baahumoolaanthE kaaNunno kim?" kakshatthilenthaaN~ kaaNunnath~ enn kr^shNan kuchElanOTu chOdikkunnu. -ithu thuTarccha)

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...