11 ഒക്‌ടോബർ 2005

Let us give support to Gaurav Sabnis

എന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഗൌരവ് സബ്നിസിനുണ്ട് എന്നു ഉറക്കെ പറയട്ടെ.
മെല്ലെ പറയുന്നു: പിന്തുണച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹത്തിനല്ലേ അറിയൂ. എങ്കിലും ഇങനെ പോയാല്‍...?
നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ പറയുന്നതുപോലെ ഒന്ന്‌ “ഞെട്ടുക“യെങ്കിലും ചെയ്യാം!

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

SunilKumar Elamkulam Muthukurussi പറഞ്ഞു...

ഇങനെ ലൈറ്റായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത്‌. ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം തന്നെ. ഇങനെ പോസ്റ്റിയതില്‍ ക്ഷമിക്കുക. -സു-

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

നമ്മളുടെ തലയ്ക്ക്‌ വില പറയുന്നത്‌ നമ്മളോടാലോചിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ. പോത്തിന്‍ പുറത്തിരിക്കുന്നവന്റെ കയറിന്റെ വ്യാസത്തിനപ്പുറം നിനക്കെന്തു സ്വാദ്‌+ന്ത്രിയം

പേടിമാറാന്‍ നാരായണജപിക്കുന്നതാണ്‌ നല്ലത്‌

നരനായിങ്ങനെ ജനിച്ചുഭൂമിയില്‍........

Kalesh Kumar പറഞ്ഞു...

രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഏതോ സായിപ്പിന് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി വിറ്റ് കാശാക്കിയ മഹത്തുക്കൾ ഉള്ള നമ്മുടെ നാടല്ലേ? അവിടെ ഇതിലും ഇതിലപ്പുറവും നടക്കും!

evuraan പറഞ്ഞു...

ഇന്ത്യൻ ബ്ലോഗുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ നിർണ്ണായക സംഭവമായ് ഗൌരവ് സബ്നിസ് സംഭവം മാറുകയാണ്.

ലേഖനം

--ഏവൂരാൻ

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Evoo, Thanks for the link. But I doubt the photo given in that page Resmi Bansal or Sunitha narayanan of Pepsi- poison dispute?
Even our malayalam main stream media is ingoring the bloggers because they know the strength of blogging. -S-

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Health - Recognizing a stroke!Maybe you are in perfect Health to bother about this. But

then, you may
have an opportunity to save a family member, friend or

stranger.

During a outdoor dinner at a seaside resort near Chennai,

a friend stumbled
and took a little fall - she assured everyone that she

was fine and just
tripped over a brick because of her new shoes. They got

her cleaned up and
got her a new plate of food - while she appeared a bit

shaken up, Lakshmi
(name changed) went about enjoying herself the rest of

the evening.

Her husband called later telling everyone that his wife

had been taken to
the hospital - (at 6:00 pm, Lakshmi passed away). She had

suffered a stroke
at the dinner- had they known how to identify the signs

of a stroke perhaps
Lakshmi would be alive today.

It only takes a minute to read this:

A neurologist says that if he can get to a stroke victim

within 3 hours he
can totally reverse the effects of a stroke... totally.

He said the trick
was getting a stroke recognized, diagnosed and getting to

the patient
within 3 hours which is tough. There is nothing more life

saving than
getting the patient to the hospital in the FIRST ONE

HOUR! The Golden
Hour it is now known as to Doctors and emergency

attendents alike!

RECOGNIZING A STROKE

Remember the "3" steps. Read and Learn!

Sometimes symptoms of a stroke are difficult to identify.

Unfortunately,
the lack of awareness spells disaster. The stroke victim

may suffer brain
damage when people nearby fail to recognize the symptoms

of a stroke.

Now doctors say a bystander can recognize a stroke by

asking three simple
questions:

1. *Ask the individual to SMILE.

2. *Ask him or her to RAISE BOTH ARMS.

3. *Ask the person to SPEAK A SIMPLE SENTENCE

(Coherently) (i.e. . . It is
sunny out today).

If he or she has trouble with any of these tasks, call

emergency
immediately and describe the symptoms to the dispatcher.
After discovering that a group of non-medical volunteers

could identify
facial weakness, arm weakness and speech problems,

researchers urged the
general public to learn the three questions. Widespread

use of this test
could result in prompt diagnosis and treatment of the

stroke and prevent
brain damage.

A cardiologist says if everyone who gets this e-mail

sends it to 10 people;
you can bet that at least one life will be saved.

BE A FRIEND AND SHARE THIS ARTICLE WITH AS MANY FRIENDS

AS POSSIBLE, and
you could save their lives.
Dr. S. Kannan
Associate Professor
Division of Cancer Research
Regional Cancer Centre
Trivandrum - 695 011
India

Tel: 91-471-2522338
Fax: 91-471-2447454
E-mail:kannan@rcctvm.org

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...