22 മേയ് 2006

പുതിയ ബ്ലോഗ് റോള്‍

ചിന്ത ഡോട്ട് കോം പുതിയൊരു ബ്ലോഗ് റോള്‍ കൂടെ തുടങിയിരിക്കുന്നു.
കൂടാതെ ബ്ലോഗുകളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രതിമാസ അവലോകനവും രണ്ടുലക്കംായി കാണുന്നുണ്ട്.
രണ്ടും ഒരേസ്ഥലത്ത്‌ കാണുന്നത് നല്ലതുതന്നെ.
നിങളുടെ അഭിപ്രായങള്‍ഇവിടെ അറിയിക്കുകhttp://www.chintha.com/node/694

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

ഗുഡ്

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

http://www.chintha.com/node/694

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തി...ഇനിയും എന്ത്‌???? തുടങ്ങാം ജോലികള്‍! -സു-

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...