10 മാർച്ച് 2008

കള്ള ചിരി

കള്ള ചിരി

കുസൃതി നിറഞ്ഞ നോട്ടം

പത്ത് വയസ്സ്

അസാദ്ധ്യമായ സംഗീതാലാപനം

ഇതൊക്കെ അവനോടുള്ള വാത്സല്യം കൂട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ

മഹാദേവന്‍

അമൃത ടിവിയിലെ രാഗരത്നം പരിപാടിയിലെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാര്‍ട്ടിസിപ്പന്റ്

ഇന്നലെ അവന്‍ അയ്യപ്പപണിക്കരുടെ ഗോപിക ദണ്ഡകം ശുഭപന്തുവരാളി രാഗത്തില്‍ പാടി. കേട്ടോളൂ.

ഞാനെന്തിനാ അധികം പറയുന്നത്?

എസ്.എം.എസ്സ് അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മഹതിയേയും മഹാദേവനേയും എനിക്കിഷ്ടമാണ്.

ഇവിടെ അഖിലിന്റെ ഒരു ഉഗ്രന്‍ അഷ്ടപദി ഉണ്ട്‌.

ശില്പാമുരളിയുടെ “കാദ്രവേയ കുലതിലക..” കണ്ടില്ല, നെറ്റിലെവിടേയും.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു...

റ്റി.വിയില്‍ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഒന്നു കൂടി കേട്ടു.

ഡാലി പറഞ്ഞു...

രാഗരത്നത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴാണു കേട്ടത്. അഷ്ടപദി അസ്സലായി. ലയിച്ച് പാടിയേക്കണുലേ. ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി സ്വാമിടെ കമന്റ് കേട്ടപ്പോ ഒരു ഒരു ഫീലിങ്. ചില കാസറ്റുകളില്‍ കേട്ട അഷ്ടപദിയേക്കാള്‍ ഉഗ്രന്‍.

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...