08 ഒക്‌ടോബർ 2008

ഡ്ര്യൂപൽ ഭാഷാന്തരീകരണം അഥവാ Translating Drupal

ആവശ്യമാണ് പഠനത്തിന്റെ മാതാവ് എന്ന് കൃത്യമായി വല്ലവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്നാൽ എന്റെ
അനുഭവം അതാണ്.

അങ്ങനെ ഡ്ര്യൂപൽ മലയാളത്തിലെക്കാക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട്‌ എന്നെല്ലാം നെറ്റിൽ തപ്പി. പലതും പഠിച്ചു. അത് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു.

I used an opensource program called poEdit to translate Drupal
into our language Malayalam. Good that Drupal uses custom markup for identifying text to translate.

First, I downloaded the Drupal 6.x .pot files from here. It contains required .pot files in different folders. I took one for example (includes.pot) and renamed to .po (includes.po). After that opened it using poEdit program and added required informations in File>Preferences of poEdit menu. Then under Catelog>Settings menu Project info tab, gave the details. At the end of this tab there is an option called "Plural Forms:". Gave there the values "nplurals=1; plural=0;" instead of default "nplural=INTEGER; plural=EXPRESSION". This applies to all Asian languages as per this page. In this same tab used UTF-8 as encoding for both Charset and source code charset options.

After that saved the options and using mozhi keyboard typed the corresponding malayalam content of each strings on space provided at the bottom of the page (second column). It is good to change the font to Anjaliold lipi or Rachana in "Use custom font for translations list" and "Use custom font for text fields".

This options are available in File>Preferences>Editor tab of poEdit program.

poEdit program gives the status of translation at the bottom of the screen. Save the .po file and import into Drupal for viewing your Drupal site in Malayalam.

To know more about .po files, please visit

Links:
One
Two
Three
poEdit tutorial


A incomplete translation zipped file can be downloaded from here.

UPDATE:-
The translation is updated. Please download drupal-pot_23_10_2008.zip file from my above named goole site. You may have to import each .po files into your drupal installation.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 1000കണക്കിന്‌ മലയാളീകളെ കണ്ടെടുക്കുക

നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നമുക്ക് ഒന്നായി ചേര്‍ന്ന് ഒറ്റ സമൂഹമായി ഒരു കുടക്കീഴില്‍ അണിചേര്‍ന്നിടാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കു വയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ? ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക http://www.keralitejunction.com

ഇതിന്‌ ഒപ്പമായി മലയാളീകളുടെ കൂട്ടായ്മയും ഇവിടെ വീക്ഷിക്കാം http://www.keralitejunction.com

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 1000കണക്കിന്‌ മലയാളീകളെ കണ്ടെടുക്കുക

നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നമുക്ക് ഒന്നായി ചേര്‍ന്ന് ഒറ്റ സമൂഹമായി ഒരു കുടക്കീഴില്‍ അണിചേര്‍ന്നിടാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കു വയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ? ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക http://www.keralitejunction.com

ഇതിന്‌ ഒപ്പമായി മലയാളീകളുടെ കൂട്ടായ്മയും ഇവിടെ വീക്ഷിക്കാം http://www.keralitejunction.com

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Malayalathil comment type cheyyuvan pattumo?
Anyway, Good effort!
Hoping to see more malayalees here.

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

പറ്റും അനോണിമാഷെ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ദ്ര്യൂപൽ സൈറ്റായ ചിന്ത ഡോട്ട് കോം നോക്കൂ. http://chintha.com

-സു- (സുനിൽ)

Unknown പറഞ്ഞു...

Hey great work. Any idea what font best represents the font used in Malayala Manorema news papaer? I am a newbie to fonts, and I was hoping to check the viability of using that font in Drupal. I would be happy to help in this project !
Thanks.

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Hi Gireesh, that is good. Please join this group http://groups.drupal.org/kerala and we will discuss there more.
The font should have unicode encoding, that is all. Anjalioldlipi, rachana,meera etc are malayalam unicode fonts. More can be seen in bloghelpline.blogspot.com or you may aks questions there in Drupal Kerala group.
Regards,
-S- (സുനിൽ|-സു-)

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...