29 ഒക്‌ടോബർ 2010

നമ്മടെ സൈറ്റ്

അങ്ങനെ നമ്മടെ കഥകളി ഡോട്ട് ഇൻഫോ, പൂർവാധികം ഭംഗിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ‌ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു.

ഏവരുടേയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

1 അഭിപ്രായം:

സുനില്‍ ജി കൃഷ്ണന്‍ISunil G Krishnan പറഞ്ഞു...

എല്ലാ ആശംസകളും..
കാണാന്‍ കാക്കുന്നു...

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...