23 ജനുവരി 2020

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake

ഇന്ന് വിരിപ്പുകൾ ഒന്ന് മാറ്റി പതിവു പോലെ. അപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 25 കൊല്ലമായി ഞാനിവകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭര്യ ഇവിടേയ്ക്ക് വരുന്ന കാലത്ത് വാങ്ങിയ നല്ല കോട്ടൺ മേയ്ഡ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ വിരിപ്പുകൾ, അന്ന് പത്ത് റിയാലിനു വാങ്ങിയതാ ഓരോന്നും. പല സൈസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്കതും ക്വീൻ സൈസ്. ഇന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. ദുർലഭം ചെലത് അവിടെ ഇവിടെ ചില ചെറിയ ഓഠകൾ വീണിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് സാരമാക്കാറില്ല. കാരണം കോസറി വിരിപ്പിൽ അത് അത്ര പ്രശ്നമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത്രയും ചെറുതാണ് എന്നതിനാൽ. അത് പോലെ കോട്ടൺ സാധനങ്ങൾ മെയ്ഡ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ധാരാളം കിട്ടുമായിരുന്നു അന്ന്. പക്ഷെ അധികം വാങ്ങിവെക്കുന്ന ശീലമില്ല. അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം. പറഞ്ഞ് വന്നത് made in pakisthan അത്ര മോശമൊന്നും അല്ല. പാകിസ്ഥാനികളും എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, അത് വർക്കിലങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്ന് ബോധവുമുണ്ട്. വെറുതെ പറഞ്ഞൂന്ന് മാത്രം. എനിക്ക് ആരോടും ശത്രുത്ര ഇല്ല. ശത്രുത തോന്നിയാൽ സ്വയം മനസ്സമാധാനം ആണ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് കൂടെ ഉണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല എന്നത് സത്യം. പിന്നെ അവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ എന്നത് പ്രശ്നമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതല്ലല്ലൊ ഈ പറയുന്നവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. അത്രയും കലുഷിതമായ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ ഉള്ള മറ്റ് അനവധി രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവിടേക്ക് പൊക്കോ എന്നല്ല ആരും പറയുന്നത്. Where the mind is without fear and the head held high; Where knowledge is free; Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls; Where words come out from the depth of truth; Where tireless striving stretches its arms towards perfection; Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit; Where the mind is led forward by Thee into ever-widening thought and action; Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.
Rabindranath Tagore (1861-1941) ടാഗോർ ഒരു വിശ്വപൗരൻ എന്ന നിലയിലാ ഞാൻ വായിക്കുന്നത്.. വെറുതെ പറഞ്ഞൂ ന്ന് മാത്രം..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും ചെവിയും മുലയും മുറിക്കൽ

ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആണ്. അതിനാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ശൂർപ്പണഖയുടെ അംഗവിഛേദം കഥകളിയിലും കൂട...